"Sirogojno kompani" danas je zvani?no otvorilo pogon za sušenje vo?a, jedini takve vrste na Balkanu, a kakvih je svega nekoliko u celoj Evropi.

Ambicije ove kompanije su da srpsko vo?e širom sveta ubudu?e odlazi kao finalni proizvod, a ne samo kao sirovina za dalju preradu.Weiterlesen...