Gr?ka vlada prodala desetogodišnje obveznice u vrednosti od pet milijardi evra, pri ?emu su investitori dali ponude u ukupnom iznosu od ?ak 16 milijardi evra.

Pri kupovini obveznica nisu morale da pomažu strane države, ve? su ih, prvenstveno, upisali institucionalni investitori. Kao p?ele na med bacili su se investitori na nove obveznice gr?ke vlade, komentarišu mediji ogromno interesovanje za novu emisiju dugoro?nih hartija od vrednosti.Weiterlesen...