Ministarka za telekomunikacije Jasna Mati? kaže da ?e postupak o uslovima procene "Telekoma" po?eti kada "Sitigrup global" u ponudi ispravi tehni?ke propuste.

"Ukoliko taj konzorcijum ispravi tehni?ke propuste u ugovoru koji je dostavio na tenderu za izbor finansijskog savetnika pri prodaji dela ''Telekoma'', po?e?e pregovara?ki postupak", rekla je Mati?eva.Weiterlesen...