Oko 70% žitelja Pukovca pored Niša ima ra?une za struju od nekoliko stotina hiljada dinara. Njihova dugovanja stara su preko deset godina.

Oni kažu da svoje obaveze ne izmiruju jer dobijaju struju niskog napona, dva puta manjeg od propisanih standarda i zato što su ih politi?ari svojevremeno pozvali da ne pla?aju ra?une.U Elektrodistribuciji Niš kažu da je svakodnevno u Pukovcu isklju?eno 10% potroša?a, ali da ni ta mera nija dala o?ekivani rezultat.Weiterlesen...