Milorad Pupovac, predsednik Srpskog narodnog vije?a rekao je da su nakon odre?enog perioda stagnacije hrvatsko-srpski odnosi ponovo dospeli u fazu napetosti.

Odluka Hrvatske da u?estvuje u raspravi pred MSP-om a posebno sadržaj koji je pro?itan u ime hrvatske vlade, ozbiljno je obnovila ne samo nesporazume oko Kosova nego i brojna pitanja u vezi s ratom i ratnim raspadom na prostoru Jugoslavije, za koje se verovalo da su u odre?enoj meri prevladane, rekao je Pupovac za "danas".Weiterlesen...