Meštani Neština i Vizi?a, dva sela na krajnjem zapadu Srema, da bi došli u centar svoje opštine, Ba?ku Palanku, moraju da pre?u dva grani?na prelaza.

Meštanima Vizi?a i Neština pograsni?na propusnica je verovatno najvažniji dokument koje poseduju.Weiterlesen...