Ruski premijer Vladimir Putin upozorio je da, u slu?aju da Ukrajina ne plati isporu?eni gas do 7. jula, Moskva "ostavlja sebi pravo da deluje".

"Ugovorna disciplina mora da se sprovede. Rusija ostavlja sebi pravo da deluje ukoliko druga strana ne plati", rekao je Putin. On je podsetio da je Rusija avansno uplatila Ukrajini za tranzit gasa do po?etka 2010. godine i tako kreditirala Ukrajinu sa 2,2 milijarde dolara, uz nultu kamatu.Weiterlesen...