Savet za lokalnu samoupravu Novog Pazara zatražio je podatke o broju zaposlenih u gradskoj upravi kako bi mogao da predloži racionalizaciju broja zaposlenih.

"Da bi se sredstva budžeta racionalnije koristila i usmeravala u investicione projekte, a ne samo na plate zaposlenih, neophodno je da po?ne racionalizacija u javnom sektoru, odnosno administraciji", navodi se u saopštenju Saveta.Weiterlesen...