Iako nema odgovaraju?u infrastrukturu ni normalan prilaz, naselje Radiofar, udaljen desetak kilometara od centra grada, pripada Drugoj zoni Beograda.

Stanari ovog nekadašnjeg vikend naselja koje se u poslednjih 30 godina pretvorilo u stalno mesto stanovanja više od hiljadu ljudi, godinama se bore za normalne uslove života, a prema ceni koju treba da plate za legalizaciju objekata imaju isti status kao i stanovnici daleko urbanizovanijih delova grada.Weiterlesen...