Kosovska vlada ?e formirati šest radnih grupa za sprovo?enje strategije za sever Kosova, a u tim telima bi?e predstavnici vlasti, opozicije i civilnog sektora.

Vlada je odluku donela na ju?erašnjem redovnom zasedanju, a me?u radnim grupama su grupa za sprovo?enje zakona, grupa za povratak, pomirenje i me?uetni?ki dijalog i grupa za društveno-ekonomski razvoj. Ostale tri grupe su za reformu lokalne samouprave, za pružanje javnih usluga gra?anima i za komunikaciju.Weiterlesen...