Radnici PIK-a Zemun stupili u jedno?asovni štrajk upozorenja, traže?i isplatu zaostalih plata i socijalnih davanja i povezivanje staža.

Za svega osam godina, od jednog od najve?ih poljoprivrednih kombinata u Srbiji, PIK Zemun došao je na ivicu prosja?kog štapa. Neo?iš?ene štale, poluraspadnuti objekti, zar?ala mehanizacija, manjak radnika, samo su neki od problema sa kojima se suo?lava PIK Zemun. Od 2002 godine, kada je po?ela privatizacija tog kombinata, imovina, ali i ulaganja u proizvodnju bili su sve manji.Weiterlesen...