Radnici "Prvog maja" iz Lapova, koji su više puta blokirali prugu Beograd-Niš, nisu prihvatili predlog Ministarstva rada o rešavanju problema u tom preduze?u.

Predsednik sindikata GIK-a "Prvi maj" Novica Markovi? rekao je da su radnici na zboru u upravnoj zgradi preduze?a "odbili da stave potpis na predlog sporazuma prema kojem bi poslodavac bio obavezan da izmiri dugovanja radnicima od prodaje upravne zgrade firme i dela zemljišta".Weiterlesen...