U preduze?u "Fiat automobili Srbija" bi?e potpisani ugovori o radu sa 48 radnika koji su pre oko mesec dana napustili tu firmu, a potom se predomislili.

Predsednik Sindikalne organizacije u FAS-u Zoran Mihajlovi? je naveo da ?e "ugovori o radu sa tim radnicima biti potpisani na internoj ceremoniji koja se u FAS-u organizuje za svih 1.000 radnika koji su zasnovali radni odnos u srpsko-italijanskom preduze?u".Weiterlesen...