Radnici pan?eva?kog preduze?a Petroremont su zavarili ulazna vrata preduze?a i tako zarobili direktorku protestuju?i zbog neispla?enih osam zarada.

Predsednik Štrajka?kog odbora Radovan Ko?i? izjavio je da su to u?inili jer ni posle ?etiri meseca štrajka "ni vlasnika, ni državu nije briga za sudbine stotinak porodica radnika preduze?a". "Doneli smo takvu odluku koja je za nas sve mu?na, ali šta da radimo. Pregovore smo obavili sa svim institucijama, poslali dopise, niko nam se nije obratio", izjavio je Ko?i?.Weiterlesen...