Republi?ki tužilac Slobodan Radovanovi? odbio je zahtev odbrane za izuze?e tužioca Zorana Anti?a na su?enju profesorima u aferi "Indeks".

Zbog zahteva za izuze?e tužioca Anti?a i svih njegovih zamenika Gordane Maksimovi?, Branislava Lazovi?a, Mom?ila Ku?inara i Olivere Milojevi? na su?enju u decembru, novo su?enje po?e?e u aprilu.Weiterlesen...