Ministar pravde Crne Gore Miraš Radovi? izjavio je da ne postoji osnov da Crna Gora izru?i svoje državljane osumnji?ene za izvršenje krivi?nog dela.

"Konstatovali smo da niti Srbija niti Crna Gora mogu izru?ivati svoje državljane. To podrazumeva potrebu da se uspostave takvi vidovi saradnje koji ?e osigurati da niko ko je u?inilak krivi?nog dela ne može da ostane neosudjen", rekao je Radovi? nakon razgovora sa ministarkom Malovi? u Beogradu.Weiterlesen...