Danas bi trebalo da po?ine da se rešava višegodišnji problem Roma iz nehigijenskog naselja ispod mosta Gazela u Beogradu.

Gradska vlast bi nekoliko stotina ljudi iz tog naselja u toku dana trebalo da raseli u 13 beogradskih opština na nove lokacije gde ?e dobiti stambene kontejnere na koriš?enje na pet godina. Svako doma?instvo dobi?e po tri kreveta sa dušecima, sto sa šest stolica i orman.Weiterlesen...