Iako Srbija važi za jednu od najtolerantnijih zemalja na Balkanu, postoje sporadi?ni slu?ajevi, koje stru?njaci karakterišu kao rasizam.

21. mart u svetu se obeležava kao me?unarodni dan borbe protiv rasizma, u znak se?anja na masakar u Južnoafrickoj republici kada je 1960. tokom mirnih demonstracija protiv aparthejda ubijeno 69 demonstranata. Osman Bali?, koordinator Lige za dekadu Roma kaže da rasizma ima u Srbiji ali su to sporadi?ni slu?ajevi.Weiterlesen...