Samostalna demokratska srpska stranka raskinula sporazum o politi?koj saradnji s Hrvatskom demokratskom zajednicom u Vukovaru, zbog pitanja upotrebe ?irilice.

"Pokušajem ukidanja prava Srba na upotrebu ?irilice koja je zajam?ena gradskim statutom, a u ?ijem donošenju je prošle godine u?estvovao i HDZ, naš je doju?erašnji koalicioni partner HDZ zapravo sam raskinuo politi?ku saradnju s nama", rekao je predsednik vukovarskog odbora SDSS-a Dejan Drakuli?.Weiterlesen...