Skupština Srbije po?ela je raspravu o izmenama Zakona o bezbednosti saobra?aja na putevima nakon što su poslanici iskoristili vreme za postavljanje pitanja.

Marki?evi? je pitao koliko zaposlenih u diplomatiji su stekli penziju i sada primaju platu kao ambasadori i konzuli navode?i da jedan me?u njima ima platu 3.000 evra i da se za zakup njegovog stana u Ukrajini pla?a 4.000 evra.Weiterlesen...