Utvr?ene sve okolnosti koje su prethodile streljanju Dragoljuba Draže Mihajlovi?a, 17. jula 1946, kaže državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen.

Homen je rekao Tanjugu da je Komisija, ?iji je on ?lan, utvrdila ko je uhapsio Mihajlovi?a, gde i na koji na?in, gde se nalazio tokom pritvora u Beogradu i šta se sve dešavalo tih dana.Weiterlesen...