Predsednica Visokog saveta sudstva Nata Mesarovi? razgovarala je sa predstavnicima Sindikata zaposlenih u pravosu?u o reformi pravosu?a i problemima zaposlenih.

Predsednica je upoznala ?lanove delegacije sindikata sa radom Visokog saveta sudstva, sa dosadašnjim odlukama i planiranim aktivnostima saveta. Tokom razgovora, razmotreno je pitanje položaja državnih službenika i nameštenika u pravosudnim organima, saopšteno je posle sastanka.Weiterlesen...