U posetu Beogradu stiže misija Evropske komisije koja ?e sa predstavnicima Vlade Srbije razgovarati o paketu finansijske pomo?i od oko 100 miliona evra.

Pomo? namenjena republi?kom budžetu, predvi?ena je iz Instrumenta za pretpristupnu pomo? Evropske unije ?ija je ukupna vrednost za 2009. godinu 182,5 miliona evra. Sredstva iz briselske kase su bespovratna, a na sastancima predstavnika Vlade i Komisije trebalo bi da budu dogovoreni uslovi za dobijanje pomo?i i na?in na koji ?e ona biti potrošena.Weiterlesen...