Premijer Mirko Cvetkovi? i ministri ekonomije i rada Mla?an Dinki? i Rasim Ljaji? predstavili sindikatima radne verzije nacrta zakona o reformi javnog sektora.

Umesto sadašnjih 30 hiljada zaposlenih u administraciji, maksimum koji zakon zahteva bi?e 28 hiljada. Savez samostalnih sindikata nije u potpunosti zadovoljan predlogom Vlade, ali se nadaju da ?e se kroz dijalog ipak na?i rešenje koje ?e zadovoljiti sve strane.Weiterlesen...