Podaci dostavljeni Odboru za rešavanje o sukobu interesa, o angažovanju Milana Perovi?a u Luci Beograd, razlikuju se u odnosu na one dostavljene “Insajderu”.

Odbor je doneo odluku da predsednik Upravnog odbora Direkcije za gra?evinsko zemljište i izgradnju Beograda Milan Perovi? nije u sukobu interesa na osnovu dopisa koje mu je dostavila Luka Beograd. Odbor je zaklju?io da Perovi? nije u isto vreme bio zaposlen u ovoj privatnoj kompaniji i gradskom javnom preduze?u.Weiterlesen...