Emisija “Rekacija” istražuje razloge sukoba u Sandžaku, ali i postoje li na?ini da se oni prevazi?u.

Od po?etka devedesetih godina prošlog veka, kada su na prostoru bivše Jugoslavije divljali ratovi, Sandžak je u više navrata bio stecište raznih sukoba. Emisija ”Reakcija“ istražuje razloge ?estih verskih i politi?kih trvenja me?u Bošnjacima, porast kriminala i ogromnu stopu nezaposlenosti. U naredne dve emisije, ”Reakcija“ pokušava i da otkrije ima li na?ina za stišavanje sukoba, razvoj privrede i suzbijanje kriminala.Weiterlesen...