Zvani?nici u Srbiji pozdravljaju odluku ve?a Tribunala kojom je poništena osloba?aju?a presuda Ramušu Haradinaju, ratnom komandatu Oslobodila?ke vojske Kosova.

"Mi ni na koji na?in ne želimo da prejudiciramo odluku suda, ve? samo želimo da se ustanovi puna istina o zlo?inima za koje se Haradinaj tereti, kako bi se zadovoljila pravda", naveo je Ljaji?.Weiterlesen...