Gotovo 60 odsto otpada koji završi u kantama za sme?e može da bude reciklirano. NVO iz Valjeva bavi se prikupljanjem otpada koji može da se reciklira.

Koli?ina energije koja može da se dobije iz godišnjeg sadržaja jedne kante može da omogu?i da televizor radi 5 000 sati.Jedna reciklirana plasti?na flaša uštedi toliko energije koliko je potrebno sijalici od 60 vati da sija 3 sata.Weiterlesen...