Osim ?ekanja za nove pasoše i li?ne karte, redovi se stvaraju i prilikom predavanja zahteva za va?enje i produžetak saobra?ajnih i voza?kih dozvola.

Zbog komplikovanije i obimnije procedure, sada je za dobijanje voza?kih i saobra?ajnih isprava u pojedinim policijskim upravama potrebno ?ekati po nekoliko dana, a ?ekanje u redovima se produžilo na više sati.Weiterlesen...