Slovena?kom parlamentu predati potpisi neophodni za po?etak sprovo?enja referenduma o ulasku Hrvatske u NATO savez.

Slovena?ki "Zavod 25. jun" i varnparlamentarna Stranka Slovena?kog Naroda su parlamentru predali oko 2.500 potpisa koji su potrebni da se pokrene postupak sprovo?enja referenduma.Weiterlesen...