Vlada Srbije usvojila je strategiju koja treba sistemski da reguliše status gra?ana Srbije koji ilegalno žive u zemljama EU i treba da se vrate u Srbiju.

Strategija o reintegraciji povratnika po osnovu zaklju?enih sporazuma o readmisiji usvojena je na sednici 13. februara i jedan je u nizu dokumenata koji Srbija treba da usvoji kako bi se našla na "beloj šengenskoj listi".Weiterlesen...