U beogradskom restoranu "Knez" izvršena je rekonstrukcija ubistva Zvonka Ple?i?a za koje su optuženi Andrija Draškovi? i Aleksandar Golubovi?.

Optuženi su odbili da odgovaraju na pitanja i naveli da ostaju pri ranijim iskazima, pa je rekonstrukcija sprovedena na osnovu iskaza svedoka o?evica Elene Kari?, u meri u kojoj se ona se?ala doga?aja od 11. septembra 2000. godine.Weiterlesen...