Komesar za proširenje Evropske unije Oli Ren kaže da predstavnici EU i SAD žele da se Ustav BIH reformiše da bi se poboljšao proces odlu?ivanja u toj zemlji.

Ren je objasnio da bi na taj na?in bi tokom pregovora sa EU ?itava zemlja mogla da govori jednim glasom.On je dodao da Bosna i Hercegovina može idu?e godine da bude na "beloj šengen listi" za ukidanje viza za putovanje u EU, ukoliko njeni lideri ispune zahteve SAD i EU o kojima ?e razgovarati sutra.Weiterlesen...