Novi Beograd je na putu obnove starih bioskopskih sala koje su predstavljale važne ta?ke na kulturnoj mapi nekadašnjih generacija novobeogra?ana.

Nekadašnji urbani i kulturni orijentiri Novog Beograda, decenijama su oronuli, zapušteni i zarasali u korov, pretvoreni u trgova?ku zonu sa okuženjem buvlje pijace.Weiterlesen...