U slu?aju da se "Luka Beograd" seli sa sadašnje lokacije moralo bi da se definiše ko pla?a njeno izmeštanje, piše "Borba".

Tako?e je veoma važno ko bi platio opremanje gra?evinskog zemljišta na novoj lokaciji ali i ko bi prihodavao sredstva od prodaje odnosno davanja u zakup gra?evinskog zemljišta na kojem se danas nalazi to lu?ko preduze?e.Weiterlesen...