Vra?anje oduzete imovine ne?e imati nikakvog smisla kada država sve rasproda, kažu naslednici bivših vlasnika.

Vlasnici oduzete imovine ve? devet godina ?ekaju da im zakonom bude vra?eno ono što je njhovim precima nasilno oduzeto. Naslednici, ali i Svetska jevrejska organizacija za restituciju, upozoravaju da ako se prvo donese zakon o planiranju i izgradnji, onda zakon o denacionalizaciji i restituciji ne?e imati efekta.Weiterlesen...