Na najve?oj hidrocentrali u Srbiji, “?erdap 1”, u toku je prva revitalizacija od 7. avgusta 1970. godine, kada je po?ela da radi.

Projekat vredan 168 miliona dolara zajedni?ki realizuju ruska kompanija “Silovije mašini”, “Elektroprivreda Srbije” i privredno društvo “?erdap”. Ministar energetike Petar Škundri? i ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Konuzin obišli su danas “?erdap 1”. Oni su izjavili da su veoma zadovoljni jer se ceo posao obavlja u skladu sa srpsko-ruskim ugovorom i u predvi?enim rokovima.Weiterlesen...