Bošnja?ki kokus je uvrstio u kongresnu proceduru Predstavni?kog doma ameri?kog kongresa rezoluciju o Bosni i Hercegovini kojom se traže ustavne reforme u BiH.

Kako se navodi u saopštenju Bošnja?ko ameri?kog savetodavnog ve?a, najvišeg tela bošnja?ke dijaspore u SAD, Rezolucija bi se uskoro trebalo da na?e na raspravi na Komitetu za spoljnu politiku, a potom i u redovnoj proceduri usvajanja.Weiterlesen...