Rok za dostavljanje zahteva za otkup dokumentacije na tenderu za dostavljanje indikativnih ponuda za kupovinu ve?inskog u?eš?a u "Galenici" isti?e 19. Februara.

Do navedenog datuma traje i rok za ostavljanje zahteva za otkup Informacionog paketa, koji obuhvata detaljne podatke o "Galenici", navedene u Informacionom memorandumu i Uputstvu za ponu?a?e. Ovaj rok je važan jer od broja zahteva, kao i od toga da li ih uopšte ima, zavisi i da li ?e biti raspisan pravi tender i privatizovana ova farmaceutska kompanija.Weiterlesen...