U Rumuniju su stigli prvi Romi iz grupe od oko 400 pripadnika romskog naroda koji su prisiljeni da napuste Francusku.

Uz opravdanje da su romski kampovi legla kriminala, prostitucije, prosja?enja i šverca, francuska policija je zapo?ela deportaciju Roma, najavljuju?i da ?e rasformirati oko 200 romskih naselja.Weiterlesen...