Maloletna Romkinja ne može da reši svoj zdravstveni problem, zbog toga što je pravni sistem ne prepoznaje. Ona u dokumentaciji ne postoji.

U Srbiji živi oko 1000 pravno nevidljivih lica koja nemaju nikakvu dokumentaciju, a samim ti ni pravo na zdravstvenu zaštitu, zaposlenje, socijalnu pomo?. Ona nema ime ni mati?ni broj, nigde nije prijavljena, nema li?nu kartu, državljanstvo, ni jedan dokument koji bi mogao da je identifikuje i utvrdi njene godine. Romske je nacionalnosti.Weiterlesen...