Deca romske zajednice u Gra?anici posle škole svakodnevno pose?uju i obrazovni centar, u kom im 15 vaspita?a i volontera pomaže da što bolje savladaju gradivo.

Romski obrazovni centar u Gra?anici osnovan je pre osam godina. Ideja je bila da se romskoj deci pomogne, kako bi bili što spremniji za redovnu školsku nastavu. Sa romskom decom predškolskog i školskog uzrasta rade pla?eni vaspita?i, ali i volonteri.Weiterlesen...