Naporima spasila?kih ekipa probušena je i druga rupa kojom se 33 zarobljena rudara u jednom ?ileanskom rudniku snabdevaju hranom i pi?em. Uskoro i tre?i prolaz.

Rodbina rudara koja osamnaest dana od trenutka nesre?e nije znala da li su njihovi ?lanovi familije živi ili ne, preselila se u šatore pored okna kako bi pratila akciju spasavanja zarobljenih rudara.Weiterlesen...