Više desetina hiljada gra?ana okupilo se u centru Bukurešta, na protestu ?iji je zahtev ostavka vlade.

Rumunske vlasti su odlu?ile da od 1. juna smanje plate budžetskih korisnika za 25 odsto, penzije za 15 odsto i socijalnu pomo? za 15 odsto, radi smanjenja budžetskog deficita sa devet na 6,8 odsto kako je dogovoreno sa MMF-om.Weiterlesen...