Mandatar Emil Bok, kojeg je imenovao predsednik Rumunije Trajan Basesku, saopštio je sastav nove vlade i njen program.

Bok je izjavio da je programom vlade predvi?en nastavak procesa modernizovanja Rumunije kroz restruktuiranje administrativnog aparata i primene rezultata referenduma od 22. novembra o transformisanju dvodomnog u jednodomni parlament.Weiterlesen...