Rumunska vlada planira da ove godine drasti?no smanji plate i penzije kako bi se prilagodila uslovima za dobijanje 20 milijardi evra pomo?i od MMF-a..

"Sprovo?enje ovog plana je neizbežno", rekao je predsednik Trajan Basesku. Predsednik je precizirao da je, na taj na?in, u pregovorima sa MMF-om, Rumunija izbegla pove?anje poreza na dodatu vrednost (PDV) sa 19 na 24 procenta i poreza na profit i dohodak sa 16 na 20 odsto.Weiterlesen...