U železni?koj nesre?i u Austriji, kada su vagoni jednog voza isko?ili iz šina, uništeno je oko 200 automobila marke "da?ija".

Automobili su išli za Francusku, me?utim, na zapadu Austrije isko?ilo je deset vagona, svaki od njih sa dvadesetak "da?ija". Portparol kompanije za železni?ki transport OBB Rene Cumtobel izjavio je da istraga ukazuje na to da je do nesre?e došlo zbog tehni?kog kvara na infrastrukturi ili na lokomotivi.Weiterlesen...