Rumunska vlada usvojila je predlog novog Ustava koji predvi?a prelazak sa dvodomnog na jednodomni parlament i smanjenje broja poslanika sa 471 na 300.

Premijer Emil Bok je izjavio da su najvažnije promene rezultat "volje naroda" na referendumu koji je održan u novembru, paralelno sa predsedni?kim izborima. Odluku o održavanju referenduma doneo je šef države Trajan Basesku.Weiterlesen...