Hotel u planinskom turisti?kom mestu Sinaia u Rumuniji zatvoren je pošto se 40 studenata okupljenih na jednoj konferenciji zarazilo virusom novog gripa.

Svi zaraženi su smešteni u bolnicu u Bukureštu. Re? je o studentima prava, koji su došli na konferenciju u skijaški centar u gradu Sinaji u Rumuniji. Na seminaru, koji se održavao u Hotelu Sinaia bilo je 260 studenata iz 31 evropske države.Weiterlesen...