Ve?ina potroša?a u Gornjem Milanovcu, nakon poplava, ve? peti dan ne može da pije vodu sa vodosistema Rzav, ve? samo da je koristi za tehni?ke potrebe.

Direktor Javnog komunalnog preduze?a Milosav Petrovi? rekao je da ?e se snabdevanje potroša?a i danas organizovati cisternama jer je i dalje na snazi naredba o proglašenju elementarne nepogode. Prema njegovim re?ima, Zavod za javno zdravlje u ?a?ku još nije dao pozitivno mišljenje o koriš?enju vode sa Rzava i lokalnog vodovoda Gornji Banjani.Weiterlesen...